Mgr. Ondřej Beran, Ph.D.

Odborné zaměření:

- vztah mezi analytickou filosofií a fenomenologií (úloha jazyka v konstituci zkušenosti; čas a paměť)

- „střední" Wittgenstein (interpretační a překladatelská práce – v současnosti pracuji na komentovaném překladu Wittgensteinových Philosophische Bemerkungen)

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Životopisné údaje

narozen 1979 v Plzni

2004 – Mgr. v oboru filosofie-latina na FF UK v Praze, diplomová práce na téma „Petronius a jeho napodobitelé"

2007 – stipendium DAAD, studijní pobyt na Technische Universität Dresden

2008 – Ph.D. v oboru filosofie na FF UK v Praze, disertace na téma „Jazyk a individualita" (školitel: prof. J. Peregrin)

2011 – Fulbrightovo stipendium, studijní pobyt na Pennsylvania State University

2007-2008, od 2010 – badatel ve Filosofickém ústavu AVČR

2009-2011 – postdoktorand v Centru teoretických studií UK a AVČR

od 2013 – badatel na částečný úvazek na FF ZČU v Plzni

Publikace

Knihy

- „Střední" Wittgenstein: cesta k fenomenologii a zase zpátky, Červený Kostelec: Nakladatelství Pavel Mervart, 2013, 252 s.

- Soukromé jazyky, Praha: Filosofia, 2012, 184 s.

- Náš jazyk, můj svět : Wittgenstein, Husserl a Heidegger - vzájemná setkávání a míjení, Praha: Filosofia, 2010, 420 s.

Články (výběr)

- „Wittgensteinian Perspectives on the Turing Test", Studia Philosophica Estonica 7.1 (2014), str. 35-57.

- „In Search for Memory: Remembering from the Viewpoints of Philosophy and of Multi-agent Systems Research", in Romportl - Ircing - Žáčková - Polák - Schuster (eds.), Beyond AI: Artificial Golem Intelligence, Plzeň: University of West Bohemia, 2013, str. 122-136.

- „Individuality and Inferences", in Gurova (ed.), Inference, Consequence and Meaning. Perspectives on Inferentialism, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2012, str. 115-130.

- „Jazyk, barvy, matematizace", in Kůrka – Matoušek – Velický (eds.), Spor o matematizaci světa, Červený kostelec: Nakladatelství Pavel Mervart, 2012, str. 245-262.

- „Basic Color Categories in the Language-Game Perspective", Organon F 19 (2012), 4, str. 423-443.

- „Několik poznámek k fenomenologii a normativitě situace závislosti", Filosofie dnes 4 (2012), 1, str. 81-101.

- „Life as a Soap Opera: Concerning the Middle Wittgenstein's Concept of Time", in Weiss – Greif (eds.), Ethics – Society – Politics. Papers of the 35th International Wittgenstein Symposium, Kirchberg am Wechsel: ALWS, 2012, str. 30-32.

- „Několik poznámek k problematice individuality", Filosofický časopis 59 (2011), str. 839-852.

- „Slabší, silnější a mystické", in: Dostálová – Schuster (eds.), Studie k filosofii L. Wittgensteina, Praha: Filosofický časopis & Filosofia, 2010, str. 135-156.

- „Normativita nespolupráce", Filosofie dnes 2 (2010), 2, str. 41-57.

- „Myšlení řeči jako způsob jak bojovat s (a zvítězit nad?) pokušením metafyziky", in Šimsa – Sousedík – Nitsche (eds.), Návrat metafyziky?, Praha: Filosofia, 2009, str. 389-419.

- „Nerozumění", Filosofický časopis 57 (2009), 5, str. 683-708.

Překlady

- Wittgenstein, L., Poznámky o barvách, přeložil a úvodní studií opatřil O. Beran, Praha: Filosofia, 2010, 139 s.

Klíčové texty ze sekundární literatury

- Soukromé jazyky: čítanka, uspořádal, přeložil a úvodní studií opatřil O. Beran, Praha: Filosofia, 2013, 197 s.

 

18-10-2014 14:35:55