Mgr. Jakub Trnka, Ph.D.

Odborné zaměření:

Klasická fenomenologie (Husserl, Heidegger, Scheler); Německá klasická filosofie (Kant); Moderní česká filosofie (Kosík, Kohák); určité otázky sociálního a politického myšlení

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ve své práci se orientuji především na problematiku netematizovaných předpokladů, které vytyčují nejobecnější rámec našeho rozumění a potažmo naší orientace ve světě. Zaměřuji se zde hlavně na téma tzv. podstatných struktur zkušenosti, na otázku jejích různých úrovní, jejich možného variování v dějinách a na možnost jejich případné perverze nebo zhroucení. Jde v zásadě o pokus nalézt normativní základ, který by mohl sloužit nejen jako východisko pro tematizování plnosti lidského života, ale popřípadě také jako transcendentální ukotvení politického postoje, který se kriticky vyrovnává s konkrétními společenskými fenomény.

Vzdělání

2008-2014 doktorské studium na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK, Praha (titul PhD). Disertační projekt: Kant a Husserl o transcendentálním charakteru zkušenosti (školitel doc. RNDr. Josef Moural, CSc.).

1999-2004 studium na FTVS UK, Praha (titul Mgr.). Obhájená magisterská práce na Katedře kinantropologie a společenských věd na téma: Fenomény prospěšnosti a dobra ve sportu (vedoucí práce prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.).

Publikace

„Metafyzický závazek fenomenologie. Příspěvek k interpretaci ontologické problematiky ve filosofii Edmunda Husserla." In: Filosofický časopis, 58, 2010, č. 5, s. 645-661.

„Zkušenost mezi smyslem a hodnotou. Základní principy fenomenologie v zrcadle Schelerova etického personalismu." In: Filosofický časopis, 60, 2012, č. 3, s. 361-376.

„Od praxe ke konkrétnosti. K myšlení Karla Kosíka." In: Bendová, M. - Borovanská, J. - Vejvodová, D. (eds.) Filosofie v podzemí, filosofie v zázemí. Podoby filosofie v době normalizace a po sametové revoluci. Nomáda, Praha 2013, s. 204-212.

„Domov a svět člověka. Mezi Kosíkem a Kohákem." In: Kohák, E. - Trnka, J. (eds.) Hledání české filosofie. Soubor statí. Mimořádné číslo Filosofického časopisu. Filosofia, Praha 2013, s. 321-337.

Editorská činnost:
Hledání české filosofie. Soubor studií. Mimořádné číslo Filosofického časopisu 2/2012. Filosofia, Praha 2012, 388 s. (spolu s Erazimem Kohákem).

 

18-10-2014 12:10:18