Jan Palkoska, Ph.D.

Odborné zaměření:

Dlouhodobě se zabývám výkladem předkantovské novověké filosofie (především pak její teoretické složky, tj. ontologie, epistemologie a přírodní filosofie) a jejího dopadu na současné myšlení a vědu. Specializuji se zejména na myslitele racionalistické tradice (Descartes, Spinoza, Leibniz), ale v poslední době se intenzivněji zabývám i empiristy, především Lockem a Humem. Ze systematického hlediska se zabývám vybranými problémy analytické metafyziky (problematika příčinnosti, času), současné epistemologie (skepticismus) a filosofie vědy (problematika vědeckého vysvětlení, realismu ve vědě).

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Vzdělání

PhD. – Filosofie, Univerzita Karlova v Praze, 2005

- téma disertační práce: Substance and intelligibility: Leibniz's notion of substance and its place in his metaphysical project. Školitelé: prof. Milan Sobotka (Praha), prof. Thomas Leinkauf (Německo)

Mgr. – Filosofie, Univerzita Karlova v Praze, 1998

Stipendijní studijní pobyt na Leibniz-Forschungstelle Münster (DAAD) (2000-2001)

 

Publikace (výběr)

1. monografie

Substance and Intelligibility in Leibniz's Metaphysics, Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2010, 171 s.

2. články, kapitoly v kolektivních monografiích a příspěvky v recenzovaných sbornících:

„Účelové příčiny a kauzální působení z budoucnosti", in: Filosofický časopis 62/5 (2014)

- „Chápavost a představivost v geometrickém poznání v Descartových Pravidlech pro vedení rozumu", in: Reflexe 46 (2014)

- „Inesse and Concipi in Spinozaʼs Ethics", in: Studia Neoaristotelica 11/1 (2014)

- „Are Humean Beliefs Pyrrhonian Appearances? Humeʼs Critique of Pyrrhonism Revisited", in: The Journal of Scottish Philosophy 10/2 (2012)

- „Descartova ontologie mentální representace a otázka Suárezova vlivu", in: Studia Neoaristotelica 7/1 (2010)

- „Quasiantinomische Behauptungen und die Dogmatische Metaphysik", in: Chotaš, J. – Karásek, J. – Stolzenberg, J. (eds.), Metaphysik und Kritik. Interpretationen zur "Transzendentalen Dialektik" der Kritik der reinen Vernunft, Würzburg: Königshausen&Neumann, 2010

- „Fyzikální síly v Berkeleyho přírodní filosofii", in: Glombíček, P. et al. (eds.), George Berkeley: Průvodce jeho filosofií, Praha: Filosofia, 2009

- „Bůh jako le lieu d'idées v Malebranchově filosofii", in: Reflexe 33 (2007)

- „Rozumí externalisté skeptikům?", in: Reflexe 30 (2006)

- „Leibniz on Abstracts", in: Acta Comeniana 19 (2005)

- „,Corpus non est Substantia sed modus tantum Entis': Leibniz o fenomenalitě látkového světa", in: Studia Neoaristotelica 2/1 (2005)

- „Lockovy nominální esence: ideje nebo kvality?", in: Filosofický časopis 53/1 (2005)

- „'Entitas tota' jako princip individuace u Leibnize", in: Filosofický časopis 52/5 (2004)

- „Zlotřilý démon vítězný?: Leibnizova kritika Descartovy koncepce Cogito jako prvního principu", in: Filosofický časopis 51/5 (2003)

3. recenzní studie:

- Antognazza, M. R.: Leibniz on the Trinity and the Incarnation. Reason and Revelation in the Seventeenth Century. New Haven: Yale University Press, 2007. In: Acta Comeniana 22/1 (2009)

- Spinoza, B.: René Descarta Principy filosofie. Filosofia 2004. In: Organon F 13/2 (2007)

- Boghossian, P., Peacocke, Ch. (eds.): New Essays on the A Priori. Oxford University Press, 2001. In: Reflexe 27 (2005)

- Antognazza, M.R., Hotson, H.: Alsted and Leibniz on God, the magistrate, and the millenium. Wiesbaden: Harrasowitz, 1999. In: Acta Comeniana 19/2 (2001)

4. překlady primárních textů:

- Berkeley, G., O pohybu, in: Berkeley, G., Tři dialogy. O pohybu, přel. M.Tomeček a J.Palkoska, Praha: Oikoymenh, 2007, 121 s.

 

Granty:

2011-2015: spoluřešitel projektu Grantové agentury ČR (projekt: „Apriorní, syntetické a analytické od středověku po současnou filozofii.")

2007-2008: spoluřešitel projektu Grantové agentury Akademie věd (projekt: „Jsoucno a pojem: raně novověká recepce Suárezovy metafyziky. Vliv Suárezových Metafyzických Disputací na racionalistické myslitele do Kanta.")

 

Činnosti ve vědecké obci

2006-dosud: člen redakční rady časopisu Studia neoaristotelica

2008-dosud: člen oborové rady doktorského studia filosofie v Ústavu filosofie a religionistiky na Univerzitě Karlově v Praze

Pro další informace viz: http://ufar.ff.cuni.cz/8/jan-palkoska-phd

 

02-03-2014 12:43:59