Jakub Mihálik, Ph.D.

Jakub Mihálik

Odborné zaměření

Zaměřuje se na filosofické debaty o povaze mysli a vědomí od raného novověku až po současnost. Rovněž se věnuje souvisejícím otázkám z oblastí filosofie jazyka, epistemologie a metafyziky. Jeho publikované práce se týkají diskusí o fenomenálním vědomí a možnostech jeho redukce, filosofie mysli u Bertranda Russella a Wilfrida Sellarse a pojmu zdravého rozumu u George Berkeleyho.

E-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vzdělání

Ph.D. – Filosofie, Univerzita Karlova, 2016
Disertační práce: Consciousness in Nature. A Russellian Approach. Školitel: doc. James Hill, Ph.D.

Bc. – Filosofie, Univerzita Karlova, 2010

Mgr. – Český jazyk a literatura, Univerzita Karlova, 2007

Studijní pobyt na University of Glasgow, 2008 (příprava bakalářské práce o Berkeleyho pojmu síly pod vedením dr. Chrise Lindsayho)

Vyběr z publikací

Monografie:

Vědomí v přírodě. Russellovský přístup, Praha: Smršť, 2016, 264 str.

Recenzované studie a kapitoly:

– „Panqualityism, Awareness and the Explanatory Gap", Erkenntnis, 2020, 23 s.

– „Čeští fyzikalisté o fenomenálním vědomí", Filosofický časopis 67 (5), 2019, s. 797–812.

– „Zdravý rozum u Berkeleyho a Austina podle Marka Tomečka", Filosofický časopis 66 (1), 2018, s. 97–108.

– „Russelliánský monismus jako svébytné metafyzické stanovisko." Filosofie dnes 9 (2), 2017, s. 23–43.

– „Co nám odhalují naše fenomenální pojmy?", in: J. Hill a J. Karásek (eds.), Pojem vědomí: jeho jednota a rozmanitost, Praha: Univerzita Karlova, Karolinum 2017, s. 113–146.

– „Russellův neutrální monismus a problém vědomí", in: M. Soutor –T. Marvan – L. Dostálová (eds.): Studie k filosofii Betranda Russella. Praha: Filosofia, 2013, s. 189–204.

 

Editovaná antologie:

– J. Hill – J. Mihálik (ed.): Vědomí bez redukce. Antologie textů ze současné filosofie mysli, Praha: Smršť, 2015, 240 str.

Recenze a encyklopedická hesla:

– „Stanley Fish: Je v této třídě nějaký text? Autorita interpretačních komunit", in: V. Macura – A. Jedličková (ed.): Průvodce po světové literární teorii, Host, Brno 2012, s. 224–232.

– „P. Glombíček – J. Hill (ed.): Essays on the Concept of Mind in Early-Modern Philosophy", Filosofický časopis 59, č. 4, 2011, s. 625–628.

Překlady:

– Wang Chengbing, „Nacházení logické linie ve filosofii Johna Deweyho", Filosofický časopis 65 (5), 2017, s. 263-272.

– David Berman – James Hill: „S profesorem Davidem Bermanem o Berkeleym, ateismu a mentálních typech" (rozhovor), Filosofický časopis 64 (5), 2016, s. 667-674.

– David Chalmers: „Panpsychismus a panprotopsychismus", in: J, Hill – J. Mihálik (ed.): Vědomí bez redukce. Antologie textů ze současné filosofie mysli. Praha: Smršť, 2015, s. 168–213.

– Galen Strawson: „Primát panpsychismu", in: J, Hill – J. Mihálik (ed.): Vědomí bez redukce. Antologie textů ze současné filosofie mysli. Praha: Smršť, 2015, s. 115–167.

– James Hill: „Na obranu nového Huma: Odpověď Zuzaně Parusnikové", Teorie vědy 35 (1), 2013, s. 139–146.

– James Hill: „Thomas Nagel o evoluci mysli", Filosofický časopis 61, (5), 2013, s. 751–763.

– William James: „Novost a nekonečno", in: V. Kolman – R. Roreitner (ed.): O špatném nekonečnu, Filosofia, Praha 2013, s. 473–494.

– Charles Sanders Peirce: „Zákon mysli", in: V. Kolman – R. Roreitner (ed.): O špatném nekonečnu, Filosofia, Praha 2013, s. 445–472.

– Philip Kitcher: „Poznání a priori", in: H. Janoušek – V. Kolman (ed.): Syntetické apriori, Filosofia, Praha 2012, s. 586–607.

– Saul Kripke: „Poznání a priori, nutnost a kontingence", in: H. Janoušek, V. Kolman (ed.): Syntetické apriori, Filosofia, Praha 2012, s. 510–525.

– Hilary Putnam: „Není tomu tak nutně", in: H. Janoušek, V. Kolman (ed.): Syntetické apriori, Filosofia, Praha 2012, s. 554–568.

Profil na Academia.edu 

20-12-2018 21:53:22