Jakub Mihálik, Ph.D.

Jakub Mihálik

Research interests

The main focus of my work is the nature of mind and consciousness as viewed from modern and contemporary philosophical perspectives. I also work on related topics in philosophy of language, epistemology and metaphysics. My publications concern phenomenal consciousness and the prospects of its reduction, Bertrand Russell’s and Wilfrid Sellars’s philosophy of mind and George Berkeley’s concept of common sense.

E-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Education

Ph.D. – Philosophy, Charles University, 2016
Dissertation: Consciousness in Nature. A Russellian Approach. Ph.D. Advisor: doc. James Hill, Ph.D.

Bc. – Philosophy, Charles University, 2010

Mgr. – Czech Language and Literature, Charles University, 2007

Study stay at University of Glasgow, 2008 (during the stay I worked on my Bc. thesis, under supervision of Dr. Chris Lindsay)

Publications (a selection):

Monograph:

Vědomí v přírodě. Russellovský přístup [Consciousness in Nature. A Russellian Approach], Praha: Smršť, 2016, 264 pages.

Peer-Reviewed Articles & Book Chapters:

– "Panqualityism, Awareness and the Explanatory Gap", Erkenntnis, 2020, 23 p.

– "Čeští fyzikalisté o fenomenálním vědomí" ["Czech Physicalists on Phenomenal Consciousness"], Filosofický časopis 67 (5), 2019, pp. 797–812.

– "Zdravý rozum u Berkeleyho a Austina podle Marka Tomečka" ["Common Sense in Berkeley and Austin According to Marek Tomeček"], Filosofický časopis 66 (1), 2018, pp. 97–108.

– "Russelliánský monismus jako svébytné metafyzické stanovisko" ["Russellian Monism as a Self-Standing Metaphysical Position"] Filosofie dnes 9 (2), 2017, pp. 23–43.

– "Co nám odhalují naše fenomenální pojmy?" ["What do Our Phenomenal Concepts Reveal to Us?"], in: J. Hill a J. Karásek (eds.), Pojem vědomí: jeho jednota a rozmanitost, Praha: Univerzita Karlova, Karolinum 2017, pp. 113–146.

– "Russellův neutrální monismus a problém vědomí" ["Russell’s Neutral Monism and the Problem of Consciousness"], in: M. Soutor –T. Marvan – L. Dostálová (eds.): Studie k filosofii Betranda Russella. Praha: Filosofia, 2013, pp. 189–204.

Co-edited Volume:

– J. Hill – J. Mihálik (eds.): Vědomí bez redukce. Antologie textů ze současné filosofie mysli [Consciousness Without Reduction. An Anthology of Texts from Contemporary Philosophy of Mind], Praha: Smršť, 2015, 240 pages.

Reviews & Encyclopedia Entries:

– "Stanley Fish: Je v této třídě nějaký text? Autorita interpretačních komunit" ["Stanley Fish: Is There a Text in this Class? The Authority of Interpretive Communities"], in: V. Macura – A. Jedličková (ed.): Průvodce po světové literární teorii [A Guide To Literary Theory], Host, Brno 2012, pp. 224–232.

– "P. Glombíček – J. Hill (eds.): Essays on the Concept of Mind in Early-Modern Philosophy", Filosofický časopis 59, no. 4, 2011, pp. 625–628.

Translations:

– Wang Chengbing, „Nacházení logické linie ve filosofii Johna Deweyho" ["Finding the Logic Line in John Dewey’s Philosophy"] , Filosofický časopis 65 (5), 2017, pp. 263-272.

– David Berman – James Hill: "S profesorem Davidem Bermanem o Berkeleym, ateismu a mentálních typech" ["With Professor David Berman About Berkeley, Atheism and Mental Types"] (interview), Filosofický časopis 64 (5), 2016, pp. 667-674.

– David Chalmers: "Panpsychismus a panprotopsychismus" ["Panpsychism and Panprotopsychism"], in: J, Hill – J. Mihálik (eds.): Vědomí bez redukce. Antologie textů ze současné filosofie mysli. Praha: Smršť, 2015, pp. 168–213.

– Galen Strawson: „Primát panpsychismu" ["The Primacy of Panpsychism"], in: J, Hill – J. Mihálik (eds.): Vědomí bez redukce. Antologie textů ze současné filosofie mysli. Praha: Smršť, 2015, pp. 115–167.

– James Hill: „Na obranu nového Huma: Odpověď Zuzaně Parusnikové" ["In Defense of the New Hume: A Response to Zuzana Parusniková"], Teorie vědy 35 (1), 2013, pp. 139–146.

– James Hill: "Thomas Nagel o evoluci mysli" [“Thomas Nagel on the Evolution of the Mind”], Filosofický časopis 61, (5), 2013, pp. 751–763.

– William James: "Novost a nekonečno" [“Novelty and The Infinite”], in: V. Kolman – R. Roreitner (eds.): O špatném nekonečnu, Filosofia, Praha 2013, pp. 473–494.

– Charles Sanders Peirce: "Zákon mysli" [“The Law of Mind”], in: V. Kolman – R. Roreitner (eds.): O špatném nekonečnu, Filosofia, Praha 2013, pp. 445–472.

– Philip Kitcher: "Poznání a priori" [“A Priori Knowledge”], in: H. Janoušek – V. Kolman (eds.): Syntetické apriori, Filosofia, Praha 2012, pp. 586–607.

– Saul Kripke: "Poznání a priori, nutnost a kontingence" [“A Priori Knowledge, Necessity and Contingency”], in: H. Janoušek, V. Kolman (eds.): Syntetické apriori, Filosofia, Praha 2012, pp. 510–525.

– Hilary Putnam: "Není tomu tak nutně" [“It Ain't Necessarily So”] , in: H. Janoušek, V. Kolman (eds.): Syntetické apriori, Filosofia, Praha 2012, pp. 554–568.

My Academia.edu profile 

20-12-2018 21:53:22