Hana Fořtová, Ph.D.

Zuzana Fořtová

Research interests:

Moral and political philosophy; Montesquieu, Tocqueville, Constant, Bodin, Hobbes, Machiavelli, Rousseau, Cicero

I focus on the key concepts of political philosophy, mainly in the works of French authors: Sovereignty, Liberty, Nature, Natural Law, and Natural Right. I am preparing a new translation of the political writings of Rousseau, the book will be published by the Karolinum publishing house in 2019.

EDUCATION

Ph.D., Political Science, Faculty of Social Sciences, Charles University, Prague, 2010.

M.A., French Language and Literature, Faculty of Arts, Charles University (FF UK), Prague, 2005.

M.A., Political Science, Faculty of Social Sciences, Charles University, Prague, 2004.

B.A., Political Science, Faculty of Social Sciences, Charles University (FSV UK), Prague, 2001.

Dissertation

Nature: příroda a přirozenost v Montesquieuově díle O duchu zákonů [The Concept of Nature in Montesquieu's Spirit of the Laws] (Defended on March 8, 2010).

Advisor: Rudolf Kučera

M.A. Thesis

Úloha krásy při hodnocení zřízení Anglie a Francie v díle Montesquieua [The role of beauty as involved in the constitutions of England and France in the Montesquieu's works] (Political Science, defended 2004).

Advisor: Aleš Havlíček

Montesquieu: honneur a galanterie jako určující rysy francouzské monarchie [Montesquieu: Honneur and galanterie as defining principles of French monarchy] (French Language and Literature, defended 2005).

Advisor: Aleš Pohorský

TEACHING

Assistant professor (part-time) at the Department of Political Science and Philosophy, Faculty of Arts, University of Ústí nad Labem, 2008-2009.

Seminar on “Political theorists of the 18th and 19th century” at the Department of Political Science, Faculty of Law, Charles University, Prague, 2017-2018.

ORGANIZATION MEMBERSHIP

Česká společnost pro výzkum 18. století (CSVOS) [Czech Society of the 18th Century Research]

Société Montesquieu

Société Française d'Etude du Dix-Huitième Siècle (SFEDS)

Obec překladatelů (Czech Literary Translators’ Guild)

PUBLICATIONS

Books

- Montesquieu a nejkrásnější monarchie [Montesquieu and the Finest Monarchy], Filosofia, Praha, 2006, 164 p.

- Lev Thun - Alexis de Tocqueville [Leo Thun - Alexis de Tocqueville], together with D. Olšáková, OIKOYMENH, Praha, 2011, 352 p.

Book Chapters

- “Stát je spravedlivá správa více domácností...” K pojmu suverenity u Jeana Bodina [“Commowealth is a just government of several households...” On the notion of sovereignty in Bodin’s political thought], in: V. Belling, Lukáš Kollert (eds.), Suverenita panovníka, lidu a státu v moderní politické filosofii [Sovereignty of the Ruler, the People and the State in Modern Political Philosophy], Univerzita J. E. Purkyně in Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, 2017, p. 13-35.

- Liberální pojetí svobody: Benjamin Constant [Liberal conception of Liberty: Benjamin Constant], in: A. Havlíček (ed.), Svoboda od antiky po současnost [Liberty from Antiquity till today], Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, 2012, p. 226-238.

- M. T. Cicero, O věcech veřejných [The Republic], OIKOYMENH, Praha, 2009, notes and commentary (together with A. Havlíček).

Articles

- Benjamin Constant and the Ideas of Republicanism, in: Acta politologica, 10, n. 2 (2018), p. 33-46.

- Okouzlen myšlením – Korespondence Lva Thuna a Alexise de Tocqueville [Enchanted with Thinking. Correspondence of Leo Thun and Alexis de Tocqueville], together with D. Olšáková, in: Dějiny a současnost, vol. 1 (2011), p. 24-27.

- Kritický rozum v politickém myšlení [Critical Sense in Political Thinking], in: Tahy, vol. 5-6 (2010), p. 114-117.

Conference contributions

- „La doctrine des 'six choses non-naturelles' et l'Essai sur les causes qui peuvent affecter les esprits et les caractères de Montesquieu", paper presented at the round table „Montesquieu et le corps" at the 12th International Congress for Eighteenth Century Studies, Montpellier (France), 8/07-15/07/2007.

- „Les sources dix-huitièmistes de la pensée pénale d'A. de Tocqueville", paper presented at the round table „Penser la peine au siècle des Lumières" at the 13th International Congress for Eighteenth Century Studies, Graz (Austria) 25/07-29/07/2011.

Translations from French (up to 2006)

- B. Constant, Principy politiky [Principles of Politics], OIKOYMENH, Praha, 2018.

- J. Bodin, Šest knih o státu (I, 8) [Six Books on Commonwealth, I, 8], in: P. Bláha – P. Maškarinec (ed.), O politické filozofii, demokracii a střední Evropě. K poctě doc. Rudolfa Kučery, Univerzita J. E. Purkyně in Ústí nad Labem, Filozofická fakulta, Ústí nad Labem, 2017, p. 162-186.

- Ch.-L. de Montesquieu, O duchu zákonů II, Obrana Ducha zákonů [On the Spirit of the Laws, vol. II, The Defence of the Spirit of the Laws], OIKOYMENH, Praha, 2015, 583 p.

- Jean-Philippe Namont, Československá Kolonie. Dějiny české a slovenské emigrace ve Francii (1914-1940) [Colonie tchécoslovaque. History of the Czech and Slovak emigration to France (1914-1940)], Academia, Praha, 2014.

- M. de Montaigne, O zvyku se šatit (Eseje I, 35), O spánku (Eseje I, 44), [De l’usage de se vêtir (Essais I, 35); Du dormir (Essais I, 44)], in: Tahy, 13-14 (2014), p. 86–94.

- Ch.-L. de Montesquieu, O duchu zákonů I. [On the Spirit of the Laws, vol. I], OIKOYMENH, Praha, 2010, 378 p.

- Ch.-L. de Montesquieu, Projev o pohnutkách, které nás mají pobízet k vědám [Discourse on Inducements that We Are Urged to Science] , in: Tahy, vol. 5-6 (2010), p. 109-113.

- M. Christian, „Uplatňovat vedoucí úlohu strany": funkcionáři KSČ a SED ve výborech závodních organizací (od 50. do 70. let) [Exercise the Leadership of the Party: KSČ and SED Officers in Factory Organizations Committees (Since the Fifties to Seventies)], in: Acta Universitatis Carolinae, Studia Territorialia, vol. 10, n. 2 (2010), p. 47-68.

- N.-L. Cordero, Neočekávaný důsledek připodobnění nejsoucna k „Různému" v dialogu Sophistés [Unexpected result of the analogy of non-existence with „different" in the dialogue Sophist], paper presented at the International Symposium on Plato's Sophist, Prague, 11/11-14/11/2009.

- A. Balansard, Souvislost mezi tvrzením obhajovaným v Theaitétovi 171c8-172c1 a tvrzením obhajovaným v „obraně" (166a2-168c2).[Connection between the statement defended in Theaetetus (171c8-172c1) and the statement defended in „defence" (166a2-168c2)], paper presented at the International Symposium on Plato's Theaetetus, Prague, 17/10-20/10/2007.

- M. Narcy, Sókratés a problém omylu v dialogu Theaitétos [Socrates and the problem of error in the dialogue Theaetetus], paper presented at the International Symposium on Plato's Theaetetus, Prague, 17/10-20/10/2007.

- Constant, O antické svobodě ve srovnání se svobodou moderní [On the Liberty of the Ancients compared with the Liberty of the Moderns], in: Reflexe, vol. 30 (2006), p. 77 -97. 

20-12-2018 21:53:22