Jan Kuneš, PhD.

Zástupce vedoucího oddělení

Jan Kuneš

Odborné zaměření:

filosofie subjektu; pojetí metafyziky v německé klasické filosofii s důrazem na I. Kanta, J. G. Fichta a G. W. F. Hegela; recepce německé klasické filosofie ve 20. a 21. století

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Životopisné údaje

Jan Kuneš studoval na Univerzitě Karlově v Praze (Mgr. 1996, Ph.D. 2002); dále studoval také na Georg-August-Universität Göttingen a University of Chicago (dlouhodobé stipendijní pobyty v letech 1994-1999).

Výuka

2001-2002: externí vyučující na Katedře filozofie Univerzity Palackého v Olomouci

2006-2007: externí vyučující v Ústavu filosofie a religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

2008-dosud: odborný asistent a externí vyučující na Katedře filosofie Univerzity Pardubice

Publikace

Monografie

- Kant a otázka subjektu, Praha: Karolinum 2008, 103 s.

Vydavatelem knih a sborníků

- s M. Frankem, Selbstbewusstsein. Dieter Henrich und die Heidelberger Schule, Berlin: J. B. Metzler 2022, 524 s.

- Cramer, K., Objekt, soud a sebevědomí v Kantově Kritice čistého rozumu, sestavil a přeložil J. Kuneš, Praha: Oikúmené 2021, 153 s.

- Kantův morální zákon, sestavil a přeložil J. Kuneš, Praha: Oikúmené 2017, 115 s.

- s A. Schnellem, Bild, Selbstbewusstsein, Einbildung, Leiden: Brill, 2016. 234 s. Fichte-Studien, 42

- s M. Vrabcem, Člověk a jeho svět: Filosofický pojem světa od novověku po dnešek, Praha: Filosofia 2008, 416 s.

- s M. Vrabcem, Místo fenomenologie ducha v současném myšlení. K dvoustému výročí Hegelovy Fenomenologie ducha, Praha: Argo 2007, 318 s.

- s J. Karáskem a I. Landou, Hegels Einleitung in die Phänomenologie des Geistes, Würzburg: Königshausen&Neumann 2006, 258 s.

- s P. Glombíčkem, Cogito, ergo sum, Praha: Filosofia 2006, 180 s.

- s. P. Glombíčkem, Descartovo cogito, zvláštní číslo Filosofického časopisu, 5, 2003, 175 s.

Články v mezinárodních publikacích (výběr)

- Rückgang in den Grund. Zu späteren Veröffentlichungen Dieter Henrichs über das Selbstbewusstsein, in: M. Frank a J. Kuneš (eds.), Selbstbewusstsein. Dieter Henrich und die Heidelberger Schule, Berlin: J. B. Metzler 2022, s. 43–66

- „Základné problémy fenomenológie – dokončenie Bytia a času“, in: V. Leško, M. Sobotka a kol. (eds), Heidegger a novoveká metafyzika, Košice: Filozofická fakulta UJPŠ v Košiciach 2017, s. 167-192

- „Ragione e amore in Rousseau e Hegel“, in: A. Balestra a C. Piazzesi (eds), Eros e discorso amoroso, Pisa: ETS 2015, s. 93-106

- „Das ,praktische' Sein. Zu Heideggers vollständigem Seinsbegriff in Sein und Zeit", in: S. Lang a L.-T. Ulrichs (eds.), Subjektivität und Autonomie. Praktische Selbstverhältnisse in der klassischen deutschen Philosophie, Berlin - Boston: De Gruyter 2013, s. 337-364

- „Heidegger und Kants Weltbegriff", in: S. Bacin, A. Ferrarin, C. La Rocca a M. Ruffing (eds.), Kant und die Philosophie in weltbürgerlicher Absicht. Akten des XI. Kant-Kongresses 2010, Bd. 5, Berlin - Boston: De Gruyter 2013, s. 781-792

- „Kants Kritik der rationalen Psychologie", in: J. Chotaš, J. Karásek a J. Stolzenberg (eds.), Metaphysik und Kritik. Interpretationen zur „Transzendentalen Dialektik" der Kritik der reinen Vernunft, Würzburg: Königshausen & Neumann 2010, s. 75-98

- „Strawson and Kant on Being 'I'", in: J. Hvorecký a P. Koťátko (vyd.), The Grounds of Sense. Philosophy of P. F. Strawson, zvláštní číslo časopisu Organon F. Journal of Analytic Philosophy, 16, 4, 2009, s. 493-509

- „Syneidese kai pneuma. He Fainomenologia tou pneumatos tou Hegel se sygkrise me tis antilepseis tou Jacobi kai tou hysteru Fichte", in: K. Kavoulakos (ed.), He Fainomenologia tou pneumatos tu G. W. F. Hegel, Athena: Ekdoseis Alexandreia, 2009, s. 39-60

Články v českých publikacích (výběr)

- „Člověk jako místo zjevnosti: k základům Heideggerovy filosofie Bytí a času a jeho myšlení po Kehre“, in: Reflexe, 50, 2016, s. 113-144

- „Immanuel Kant: vrozené právo na svobodu v kontextu praktické filosofie", in: A. Havlíček (ed.), Lidská a přirozená práva v dějinách, Ústí nad Labem: FF Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2014, s. 137-153

- „Novověká matematizace, Heidegger a Kant", in: P. Kůrka, A. Matoušek, B. Velický (eds.), Spor o matematizaci světa, Červený Kostelec: Mervart, 2011, s. 211-242

- „Kantova logika vědění", in: Reflexe, 41, 2011, s. 3-23

- „Fichtovo první vědosloví", in: M. Vrabec (ed.), Fichtova teorie sebevědomí, Praha: Togga, 2008, s. 97-143

- „Kantova kritika čistého rozumu", in: Reflexe, 26, 2004, s. 5-20

- „Pojem v sebevědomí. Studie ke vztahu sebevědomí a myšlení v Kritice čistého rozumu", in: Filosofický časopis, 50, 1, 2002, s. 87-123

Překlady (výběr)

- Gutschmidt, H., René Descartes – filosofie a věda. Kritický úvod do jeho myšlení, Praha: Oikúmené 2021, 177 s.

- s M. Sobotkou: Hegel, G. W. F., Fenomenologie ducha, Praha: Filosofia 2019, 591 s.

- Jaspers, K., „Národ a univerzita“, in: J. Chotaš, A. Prázný a T. Hejduk, Moderní univerzita. Ideál a realita, Praha: Filosofia, 2015, s. 365-375

- Cramer, K., „Jednoduchost, percepce a apercepce. Úvahy o Leibnizově teorii substance jako subjektu", in: Reflexe, 44, 2013, s. 101-126

- Mittman, J. P., „‚Já jsem'. Komentář k § 1 Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre 1794/95", in: J. Karásek, J. Chotaš (eds.), Fichtova teorie subjektivity, Praha: Oikúmené, 2007, s. 28-59

- Ebbinghaus, J., „Formule kategorického imperativu a odvození obsahově určených povinností", in: J. Chotaš, J. Karásek (eds.), Kantův kategorický imperativ, Praha: Oikúmené, 2005, s. 114-135

- Heidegger, M., Fenomenologická interpretace Kantovy Kritiky čistého rozumu, Praha: Oikúmené, 2004, 343 s.

- Patzig, G., Jak jsou možné syntetické soudy a priori?, Praha: Filosofia, 2003, 90 s.

- Henrich, D., „Identita subjektu v transcendentální dedukci", in: Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis, Olomouc: FF Univerzita Palackého v Olomouci, 2002, s. 267-289

Popularizace (výběr)

Kurátor výstavy Kraj krajiny, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, 2018

Koordinátor a jeden z autorů osmidílného rozhlasového pořadu Století rozumu (věnovaného filosofii Immanuela Kanta a německého idealismu), Český rozhlas 3 – Vltava, 2011

16-02-2018 21:53:22