Petr Glombíček, Ph.D.

Petr Glombíček

Odborné zaměření

Moderní racionalita je hlavním předmětem jeho zájmu. Dlouhodobě se věnuje tématu soudnosti resp. zdravého rozumu a spojuje přitom historickou práci s analytickým přístupem.

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vzdělání

Vystudoval filosofii na FF UK v Praze. Na Filosofickém ústavu pracuje od roku 1998, nejprve v oddělení pro studium díla J. A. Komenského, posléze v roce 2001 v nově založeném oddělení pro studium novověké racionality.

Publikace

Knihy:

Glombíček, Petr. Filozofie mladého Ludwiga Wittgensteina. Červený Kostelec: Pavel Mervart 2016.

Glombíček, Petr. Thomas Reid. Malý průvodce. Červený Kostelec: Pavel Mervart 2015.

Vybrané články:

– Cogito, ergo sum jako performativní výpověď. Studia Comeniana et Historica, 26, 1996, 56-57, str. 250-258.

– Hintikkova alternativní interpretace Cogito, ergo sum. Filosofický časopis, 47, 1999, no. 4, str. 561-588.

– Descartes o jazyce, in: J. Beneš - P. Glombíček - V. Urbánek (eds.), Bene scripsisti..., FILOSOFIA, Praha 2002, str. 221-234.

– Descartův filosofický projekt. Aluze, 6, 2002, no. 2, str. 86-95.

– Co to je soukromý jazyk?. Organon F, 10, 2003, no. 2, str. 123-147.

– K roli prvního principu v Descartově filosofii. Filosofický časopis, 51, 2003, no. 5, str. 725-738.

– The Role of Scepsis in Meditations of René Descartes. Acta Comeniana, 17, 2003, str. 137-150.

– Descartes o univerzálním jazyce. Organon F, 11, 2004, no. 4, str. 351-361.

– Being and Time in the World of Wittgenstein's Tractatus, in: M. Zouhar (ed.), Používanie, interpretácia a význam jazykových výrazov, Bratislava VEDA, 2004, str. 242-248.

– Descartes on the Nature of Language. Acta Comeniana, 18, 2004, str. 117-132.

– Lockův skromný návrh nauky o znacích. Filosofický časopis, 53, 2005, no. 1, str. 67-83.

– Země nikoho jako místo k setkání: wittgensteinovský nesmysl, in: P. Sousedík (ed.), Schizma filosofie 20. století. FILOSOFIA, Praha 2005.

– Ke vztahu vědomí a myšlení u Descarta, in: M. Polák (ed.) Meditace o René Descartovi, Plzeň 2006.

- K posledním větám Wittgensteinova Traktátu. In: T. Marvan, M. Zouhar (eds.), Svet jazyka a svet za jazykom, Bratislava 2007.

- Význam a interpretace Petra Koťátka, Organon F 1/2009.

- Cartesian Common Sense?, Acta Comeniana 24 (2010), str. 133-142.

- Berkeleyho pojem zdravého rozumu. In: P. Glombíček – J. Hill (eds.), George Berkeley. FILOSOFIA, Praha 2009.

- Berkeley jako filosof jazyka. In: P.Glombíček – J. Hill (eds.), George Berkeley. FILOSOFIA, Praha 2009.

- Ohledání Kantova zdravého rozumu, Filosofický časopis 6/2009, str. 893-913.

- What Kant Could Reid, In: P. Glombíček – J. Hill (eds.), Concept of Mind in Early Modern Philosophy, Cambridge Scholar Press 2010.

- Budoucí tradice: Lyotard o Kantově sensus communis, In: Marek Otisk a kol., Tradice a modernost, OSU 2010.

- Obecný smysl u Arendtové a Kantův zdravý rozum. Filosofický časopis. Roč. 59, č. 3 (2011), s. 351-376.

- Jenom svět nestačí. Charles Taylor o sekularismu. Filosofie dnes 3, 2011, s. 69-85.

- Aristotelův pojem zdravého rozumu. Filosofický časopis 3, 2013, s. 371-387.

- Pojem „common sense" u Thomas Reida. Filosofický časopis 5, 2014, s. 675-692.

- Záměr Wittgensteinova Traktátu (1). Předmluva a motto. Organon F. 21 (3) 2014, s. 363-380.

- Záměr Wittgensteinova Traktátu (2): Korespondence. Organon F 21 (4) 2014, s. 516-530.

- The Schopenhauerian Background of the Tractatus 5.6-5.641. in: Analytical and continental philosophy. Methods and perspectives. Kirchberg am Wechsel: Austrian Ludwig Wittgenstein Society, 2014 - (Rinofner-Kreidl, S.; Wiltsche, H.), pp. 109-110.

Sborníky a kolektivní monografie:

- Beneš, J. – Glombíček, P. – Urbánek, V. (eds.), Bene scripsisti... Filosofie od středověku k novověku. Sborník k sedmdesátinám Stanislava Sousedíka. Praha, FILOSOFIA 2002.

- Glombíček, P. – Kuneš, J. (eds.), Descartovo cogito. Filosofický časopis, 5, 51 (2003).

- Glombíček, P. – Hill, J. (eds.), John Locke: život a dílo filosofa. Filosofický časopis, 1, 53 (2005). str. 174.

- Glombíček, P. – Kuneš, J. (eds.), Cogito, ergo sum. FILOSOFIA, Praha 2006.

- Soukromý jazyk, pravidla a Wittgenstein. Praha, FILOSOFIA 2006.

- Glombíček, P. – Hill, J. et alii (eds.), George Berkeley. Průvodce jeho filosofií. FILOSOFIA, Praha 2009.

- Glombíček, P. – Hill, J. et alii (eds.), Concept of Mind in Early Modern Philosophy. Cambridge Scholar Press 2010.

Vybrané odborné recenze:

– Anthony Kenny, Tomáš o lidském duchu. Filosofický časopis, 47, 1999, no. 6, str. 1033-1036.

– Stanislav Sousedík, Filosofie v českých zemích mezi středověkem a osvícenstvím. Acta Comeniana, 13, 1999, str. 224-229.

– Alan and David Hausman, Descartes' Legacy. Acta Comeniana, 13, 1999, str. 328-329.

– John L. Austin, Jak udělat něco slovy. Organon F, 8, 2001, no. 3, str. 341-346.

– Dominik Perler, Repräsentation bei Descartes. Filosofický časopis, 50, 2002, no. 3, str. 530-533.

– Ludwig Wittgenstein, Modrá a Hnědá kniha. Organon F, 9, 2002, no. 2, str. 226-229.

– Jacobus Revius, A Theological Examination of Cartesian Philosophy. Studia Comeniana et Historica, 34, 2004, no. 71-72, str. 251-254.

– Walter Ott, Locke's Philosophy of Language. Filosofický časopis, 53, 2005, no. 1, str. 145-146.

– Peter Anstey (ed.), The Philosophy of John Locke. Filosofický časopis, 53, 2005, no. 1, str. 148-150.

– Peter Winch, Idea sociální vědy. Organon F, 12, 2005, no. 4, str. 475-477.

– Alice Crary (ed.), Wittgenstein and Moral Life, Filosofický časopis 4/2008.

Některé další menší recenze z oblasti filosofie

- Jaroslav Peregrin: Význam a struktura. Host, č. 6, 16 (2000).

- John Langshaw Austin: Jak udělat něco slovy. Host, č. 7, 16 (2000).

- Andreas Graeser: Řecká filosofie klasického období. Host, č. 5, 17 (2001).

- Alain de Libera: Středověká filosofie. Host, č. 9, 17 (2001).

- Paul Feyerabend, Rozprava proti metodě. Literární noviny, č. 10, 13 (2002).

- Wolfgang Röd, Novověká filosofie I. Literární noviny, č. 12, 13 (2002).

- W. Quine, Od stimulu k vědě. Literární noviny, č. 33, 13 (2002).

- René Descartes, Vášně duše. Literární noviny, č. 49, 13 (2002).

- Friedrich Nietzsche, Genealogie morálky, Host, č. 1, 19 (2003).

- Vojtěch Kolman, Logika Gottloba Frega, Aluze, č. 1, 7 (2003) (otištěno chybně pod jménem T. Marvan).

- Lubomír Valenta, Problémy analytické filosofie, Literární noviny, č. 24, 14 (2003).

- Pierre Aubenque, Rozumnost podle Aristotela, Literární noviny, č. 51, 14 (2003).

- Dějiny filosofie pro filosofy, Literární noviny, č. 13, 15 (2004).

– Nietzschova pravda, Host č. 1,24 (2008).

- Němci v Kalifornii, Host č. 10, 25 (2009).

Vybrané překlady:

– René Descartes, Principy filosofie. Výbor doplněný dvěma dopisy princezně Alžbětě Falcké. Praha, FILOSOFIA 1998. 182 str. (společně s Tomášem Marvanem).

– René Descartes, Meditace o první filosofii. Praha, FILOSOFIA 2001, 128 str. (společně s Tomášem Marvanem).

– Ludwig Wittgenstein, Filosofie. Organon F, 8, 2001, no. 2, str. 174-189 (společně s Marinou Barabas)– René Descartes, Meditace o první filosofii. Námitky a autorovy odpovědi. Praha, FILOSOFIA 2003, 535 str. (společně s Tomášem Marvanem a Pavlem Zavadilem).

– René Descartes, Hledání pravdy. Filosofický časopis, 51, 2003, 5, str. 855-874 (společně s Tomášem Marvanem).

– Richard Glauser, Estetická zkušenost u Shaftesburyho. Aluze, 7, 2003, 1, str. 115-129.

– Ivan Blecha (ed.), Fenomenologie v pohybu. Olomouc, OLOMOUC 2003, 360 str. (společně s Gabrielou Matulovou a Davidem Mikem).

– Ludwig Wittgenstein, Několik poznámek k logické formě. Reflexe, 26, 2004, str. 107-113.

– Ludwig Wittgenstein, Přednáška o etice. Organon F, 12, 2005, 1, str. 72-79.

- Anthony Grayling, Wittgenstein, Praha, Dokořán 2007.

- Ludwig Wittgenstein, Modrá a Hnědá kniha. FILOSOFIA, 2007.

- Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, OIKOYMENH, 2007.

- Giambattista Vico, Jak se dnes studuje. Praha: Togga 2017.

Výuka:

2000-2005 odborný asistent na katedře filosofie Palackého univerzity v Olomouci

2006-2015 odborný asistent na katedře filosofie Ostravské univerzity

2014 kurs o britském empirismu na katedře filosofie Karlovy univerzity v Praze

2015-2016 kurs o filosofii jazyka na katedře filosofie Karlovy univerzity v Praze

2018 kurs o genealogii zdravého rozumu na na katedře filosofie Univerzity Hradec Králové

2019 kurs o vývoji Wittgensteinova myšlení na katedře filosofie Karlovy univerzity v Praze 

20-12-2018 21:53:22