Hana Fořtová, Ph.D.

Zuzana Fořtová

Odborné zaměření:

politická a morální filosofie; Montesquieu, Constant, Tocqueville, Bodin, Hobbes, Machiavelli, Rousseau, Cicero

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ve své práci se zaměřuji na studium základních pojmů politické filosofie, především u francouzských autorů: suverenita, svoboda, přirozenost, přirozený zákon, přirozené právo. V současné době chystám nový překlad Rousseauových politických spisů, který by měl vyjít v roce 2019 v nakladatelství Karolinum.

Vzdělání

Ph.D., Politologie, Fakulta sociálních věd, Karlova Univerzita v Praze, 2010.

Mgr., Francouzský jazyk a literatura, Filosofická fakulta, Karlova Univerzita v Praze, 2005.

Mgr., Politologie, Fakulta sociálních věd, Karlova Univerzita v Praze, 2004.

Bc., Politologie, Fakulta sociálních věd, Karlova Univerzita v Praze, 2001.

Doktorská práce

Nature: příroda a přirozenost v Montesquieuově díle O duchu zákonů (Obhájena 8. března 2010).

Školitel: doc. Rudolf Kučera

Diplomová práce

Úloha krásy při hodnocení zřízení Anglie a Francie v díle Montesquieua (Politologie, obhájena 2004).

Školitel: doc. Aleš Havlíček

Montesquieu: honneur a galanterie jako určující rysy francouzské monarchie (Francouzský jazyk a literatura, obhájena 2005).

Školitel: doc. Aleš Pohorský

VÝUKA

Odborná asistentka na katedře politologie a filosofie Filosofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem, 2008-2009.

Vedení semináře „Čtení klasiků politického myšlení 18. a 19. století" na katedře politologie Právnické fakulty UK v Praze, 2017-2018.

ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH

Česká společnost pro výzkum 18. století (ČSVOS)

Société Montesquieu

Société Française d'Etude du Dix-Huitième Siècle (SFEDS)

Obec překladatelů

PUBLIKACE

Knihy

- Montesquieu a nejkrásnější monarchie, Filosofia, Praha, 2006, 164 s.

- Lev Thun - Alexis de Tocqueville, společně s D. Olšákovou, OIKOYMENH, Praha, 2011, 352 s.

Kapitoly v knize

- "Stát je spravedlivá správa více domácností..." K pojmu suverenity u Jeana Bodina, in: V. Belling, Lukáš Kollert (vyd.), Suverenita panovníka, lidu a státu v moderní politické filosofii, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, 2017, s. 13-35.

- Liberální pojetí svobody: Benjamin Constant, in: A. Havlíček (ed.), Svoboda od antiky po současnost, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, 2012, s. 226-238.

- M. T. Cicero, O věcech veřejných, OIKOYMENH, Praha, 2009, poznámky a komentář (společně s A. Havlíčkem).

Články

- Benjamin Constant and the Ideas of Republicanism, in: Acta politologica, roč. 10, č. 2 (2018), s. 33-46.

- Okouzlen myšlením – Korespondence Lva Thuna a Alexise de Tocqueville, společně s D. Olšákovou, in: Dějiny a současnost, 1 (2011), s. 24-27.

- Kritický rozum v politickém myšlení, in: Tahy, 5-6 (2010), s. 114-117.

Příspěvky na konferencích (výběr)

- „La doctrine des 'six choses non-naturelles' et l'Essai sur les causes qui peuvent affecter les esprits et les caractères de Montesquieu", příspěvek přednesený v rámci kulatého stolu na téma „Montesquieu et le corps" na XII. Mezinárodním kongresu o osvícenství (XIIth Congress for Eighteenth Century Studies) konaném ve dnech 8.-15. 7. 2007 v Montpellier (Francie).

- „Les sources dix-huitièmistes de la pensée pénale d'A. de Tocqueville", příspěvek přednesený v rámci semináře na téma „Penser la peine au siècle des Lumières" na XIII. Mezinárodním kongresu o osvícenství (XIIIth Congress for Eighteenth Century Studies) konaném ve dnech 25.-29. 7. 2011 ve Štýrském Hradci (Rakousko).

Překlady z francouzštiny

- B. Constant, Principy politiky, OIKOYMENH, Praha, 2018.

- J. Bodin, Šest knih o státu (I, 8), in: P. Bláha – P. Maškarinec (vyd.), O politické filozofii, demokracii a střední Evropě. K poctě doc. Rudolfa Kučery, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta, Ústí nad Labem, 2017, s. 162-186.

- Ch.-L. de Montesquieu, O duchu zákonů II, Obrana Ducha zákonů, OIKOYMENH, Praha, 2015, 583 s.

- J.-P. Namont, Československá Kolonie. Dějiny české a slovenské emigrace ve Francii (1914-1940), Academia, Praha, 2014, 564 s.

- M. de Montaigne, O zvyku se šatit (Eseje I, 35), O spánku (Eseje I, 44), in: Tahy, 13-14 (2014), s. 86–94.

- Ch.-L. de Montesquieu, O duchu zákonů I., OIKOYMENH, Praha, 2010, 378 s.

- Ch.-L. de Montesquieu, Projev o pohnutkách, které nás mají pobízet k vědám, in: Tahy, 5-6 (2010), s. 109-113.

- M. Christian, „Uplatňovat vedoucí úlohu strany": funkcionáři KSČ a SED ve výborech závodních organizací (od 50. do 70. let), in: Acta Universitatis Carolinae, Studia Territorialia, X, 2 (2010), s. 47-68.

- N.-L. Cordero, Neočekávaný důsledek připodobnění nejsoucna k „Různému" v dialogu Sophistés, příspěvek na Mezinárodním sympoziu k Platónovu dialogu Sofistés, Praha, 11.-14. listopadu 2009.

- A. Balansard, Souvislost mezi tvrzením obhajovaným v Theaitétovi 171c8-172c1 a tvrzením obhajovaným v „obraně" (166a2-168c2), příspěvek na Mezinárodním sympoziu k Platónovu dialogu Theaitétos, Praha, 17.-20. října 2007.M. Narcy, Sókratés a problém omylu v dialogu Theaitétos, příspěvek na Mezinárodním sympoziu k Platónovu dialogu Theaitétos, Praha, 17.-20. října 2007.

- B. Constant, O antické svobodě ve srovnání se svobodou moderní, in: Reflexe, 30 (2006), s. 77-97.

- E. Moutsopoulos, Od vnímání ke kontemplaci krásna v Platónově dialogu Symposion, příspěvek na Mezinárodním sympoziu k Platónovu dialogu Symposion, Praha, 12.-15. října 2005.

- R. Polin, Politický a morální závazek u T. Hobbese, in: Reflexe, 25, (2004), s. 79-99.

 

20-12-2018 21:53:22