Mgr. Jakub Trnka, Ph.D.

trnka

Odborné zaměření:

Klasická fenomenologie (Husserl, Heidegger, Scheler), německá klasická filosofie (Kant), moderní česká filosofie (Kosík, Kohák), vybrané otázky sociálního a politického myšlení

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vzdělání

2008-2014 doktorské studium na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK, Praha (titul PhD). Disertační projekt: Kant a Husserl o transcendentálním charakteru zkušenosti (školitel doc. RNDr. Josef Moural, CSc.).

1999-2004 studium na FTVS UK, Praha (titul Mgr.). Obhájená magisterská práce na Katedře kinantropologie a společenských věd na téma: Fenomény prospěšnosti a dobra ve sportu (vedoucí práce prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.).

Vybrané publikace

Kant a Husserl o zkušenosti. Filosofia, Praha 2017, s. 348, ISBN 978-80-7007-511-1.

„Dějinnost a racionalita v Husserlově pozdním myšlení.“ In: Filosofický časopis, 65, 2017, č. 5, s. 721-738.

„Husserlovo absolutní vědomí.“ In: Filosofický časopis, 64, 2016, č. 1, s. 45-57.

„Domov a svět člověka. Mezi Kosíkem a Kohákem." In: Kohák, E. - Trnka, J. (eds.) Hledání české filosofie. Soubor statí. Mimořádné číslo Filosofického časopisu. Filosofia, Praha 2013, s. 321-337.

„Od praxe ke konkrétnosti. K myšlení Karla Kosíka." In: Bendová, M. - Borovanská, J. - Vejvodová, D. (eds.) Filosofie v podzemí, filosofie v zázemí. Podoby filosofie v době normalizace a po sametové revoluci. Nomáda, Praha 2013, s. 204-212.

„Zkušenost mezi smyslem a hodnotou" In: Filosofický časopis, 60, 2012, č. 3, s. 361-376.

„Metafyzický závazek fenomenologie" In: Filosofický časopis, 58, 2010, č. 5, s. 645-661.

Editorská činnost:

Hledání české filosofie. Soubor studií. Mimořádné číslo Filosofického časopisu 2/2012. Filosofia, Praha 2012, 388 s. (spolu s Erazimem Kohákem).

20-12-2018 21:53:22