Mgr. et Mgr. Martin Bojda, Ph.D. et Ph.D.

bojda

Odborné zaměření:

osvícenství, idealismus a romantismus, filosofie umění a estetika, filosofie dějin a kultury, kulturní a intelektuální dějiny

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vzdělání:

Ph.D. – Soudobé evropské dějiny, Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019
Ph.D. – Německá a francouzská filosofie, Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018
Mgr. – Evropské kulturní a duchovní dějiny, Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015
Mgr. – Německá a francouzská filosofie, Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015
Bc. – Sdružená uměnovědná studia, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2013

Stipendia a zahraniční pobyty:

2019 – měsíční pobyt ve Vídni
2019 – stipendium Nadačního fondu Františka Topiče
2018 – měsíční pobyt v Římě
2017-2018 – semestrální pobyt v Lipsku
2017 – měsíční pobyt v Hamburgu
2016-2017 – dvouletý grant GA UK, měsíční pobyty v Paříži, Marbachu, Marburgu a Göttingen
2016 – semestrální pobyt v Hamburgu
2016 – cena Josefa Hlávky
2015 – stipendium Česko-německé komise historiků, měsíční pobyt v Mnichově
2014-2015 – stipendium Aktion, semestrální pobyt ve Vídni
2014 – jednoroční grant GA UK, měsíční pobyty v Heidelbergu a Lipsku
2012-2013 – dvousemestrální pobyt v Lipsku (Erasmus)
2012 – týdenní pobyt v Bayreuthu (Richard Wagner-Verband International)

Výuka:

od r. 2016 externí výuka na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy

Publikace:

Monografie

Bojda, Martin. Filosofie Národního divadla a Miroslav Tyrš. Praha: Academia, 2021, 448 s.
Bojda, Martin. Politické myšlení Karla Jasperse. Praha: Academia, 2020, 656 s.
Bojda, Martin. Goethova fenomenologie. Praha: Togga, 2020, 1248 s.
Bojda, Martin. Theodicea přirozenosti. Lessing, Reimarus, Goeze. Praha: Togga, 2017. 564 s.
Bojda, Martin. Hölderlin und Heidegger. Freiburg a München: Alber Verlag, 2016. 424 s. (též jako e-book)
Bojda, Martin. Schleiermacherova teorie zprostředkování. Praha: Togga, 2015. 288 s.
Bojda, Martin. Herderova filosofie kultury. Praha: Togga, 2015. 924 s.

Studie v recenzovaných časopisech a sbornících

Bojda, Martin. Jednota smyslu mezi principy přírody a milosti u Malebranche, Komenského a Leibnize. In: Horský, Jan, Lenka Martinec Nováková a Vít Pokorný (eds.). Antropologie smyslů. Praha: Togga, 2019, s. 55-79.
Bojda, Martin. Racionalismus Zjevení: Soulad přírody a milosti podle Andrease Webera. In: Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum VIII. (Eds. Ladislav Benyovszky a Josef Matoušek) Praha: Togga, 2018, s. 85-130.
Bojda, Martin. Karl Jaspers: Filosofie komunikace a komunikace filosofie. In: Pecková, Barbora, Lucie Rajlová a Jiří Pešek (eds.). Historie zrozená z rozhovoru. Interview ve výzkumu soudobých dějin. Praha: Fakulta humanitních studií UK, 2017, s. 192-217.
Bojda, Martin. Dějinnost a humanita v Blochově verzi marxismu. In: Ostium. Internetový časopis pre humanitné vedy. Ročník 14, 2018, č. 3. (Nestránkováno, 22 normostran.)
Bojda, Martin. Filosofie básnění ve Wagnerově Lohengrinu. In: Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum VII. (Eds. Ladislav Benyovszky a Josef Matoušek) Praha: Togga, 2017, s. 197-253.
Bojda, Martin. ,,Utrpením k radosti.“ Umění jako fenomenologie humanity. (Romainu Rollandovi k 150. narozeninám) In: Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum VI. (Ed. Ladislav Benyovszky) Praha: Togga, 2016, s. 268-294.
Bojda, Martin. Crusiovo založení dějinnosti jako procesu sebekultivace v kontextech německého osvícenství. In: Dějiny, teorie, kritika. (Ročník 13, č. 1) Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2016, s. 74-92.
Bojda, Martin. Idea univerzity Karla Jasperse. In: Lidé města. (Ročník 18, č. 3) Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2016, s. 325-353.
Bojda, Martin. Dialektika mezi neidentitou a imanencí. Lukács, Bloch a Adorno nad Marxovou teorií historického zprostředkování. In: Filosofický časopis, č. 3, Praha: Filosofický ústav Akademie věd ČR, 2015. S. 397-413.
Bojda, Martin. ,,Choir of Humanity“: Chesterton, Kierkegaard, Verdi und Wagner über die Musik der Saiten. In: Dieter Petzold (ed.). Inklings: Jahrbuch für Literatur und Ästhetik. Band 31. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang, 2014. S. 242-259.
Bojda, Martin. Kunst als Revolution. Richard Wagners philosophische Ausgangspunkte mit ständiger Rücksicht auf die romantische Oper Lohengrin. In: Hans-Jürgen Lachmann (ed.): Kulturwissenschaftliche Studien. Leipzig: Passage-Verlag, 2013. s. 44-52.
Bojda, Martin. Rozvrh fenomenologické interpretace Wagnerova Tannhäusera. Opus musicum, Brno, 2012, roč. 44, č. 4, s. 37-49.

18-01-2020 12:47:21