Ondřej Sikora Ph.D.

sikora

Odborné zaměření:

Filosofie I. Kanta, vztah etiky a metafyziky v moderním myšlení, teorie autonomie

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vzdělání

2005–2010 Ph.D. v oboru filozofie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
1997–2002 Mgr. v oboru filozofie, Filozofická fakulty Univerzity Karlovy v Praze
2004–2007 Rozšiřující kvalifikační studium – anglický jazyk a literatura, Pedagogická fakulta Univerzity Karlova v Praze
2003–2005 Doplňkové pedagogické studium, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
1992 – 1997 Obchodní akademie Šumperk

Granty a stipendia

2019 – dosud řešitel projektu Grantové agentury ČR (projekt: Autonomie a alterita. Kant v dialogu)
2015 stipendium Vzdělávací nadace Jana Husa
2013 – 2015 spolupracovník na projektu OP VK Idea university.

Výuka

2/2013 – dosud: Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, katedra filosofie – kurzy zaměřené na moderní myšlení kontinentální tradice a Platónovu filosofii

Organizační aktivity

„Patočka v dialogu“. Dvoudenní konference věnovaná Patočkově interpretaci vybraných myslitelů evropské tradice. Univerzita Pardubice, zámek Pardubice, 7. – 8. listopadu 2017
„Nietzschův Zarathustra: ctnost, která obdarovává“. Univerzita Pardubice, 17. října 2017
„Filosofie v horách“. Každoroční čtyřdenní filosofický workshop od r. 2014. Dolní Albeřice, Horní Maršov

Další vědecká činnost

2019 – dosud člen panelu pro hodnocení kvalitních výsledků pro obor filosofie při Odboru RVVI Úřadu vlády ČR

Publikace

Monografie

Sikora, O., Kantova praktická metafyzika. Karolinum, Praha 2017.
Sikora, O., Chavalka, J. (eds.), Nietzsche o ctnosti. Filosofický časopis, 66, mimořádné číslo 2/2018 – Filosofia, Praha 2018.
Sikora, O., Sirovátka, J. (eds.), Lévinas v konfrontaci. OIKOYMENH, Praha 2019.

Články

„Metafyzika svobody u Kanta a Spinozy“, in: L. Benyovszky, M. Pětová (eds.), Bůh a božství v německé klasické filosofii, Togga, Praha 2020, s. 21–62.
„Zbožnost, nápodoba a připodobnění“, in: Platónův dialog Euthyfrón, OIKOYMENH, Praha 2019, s. 62–79.
„Mezi autonomií a heteronomií. Lévinas a Kant“, in: O. Sikora, J. Sirovátka (eds.), Lévinas v konfrontaci. OIKOYMENH, Praha 2019, s. 9–36.
„Tak chci, tak přikazuji. Kant a Nietzsche v dialogu“, in: Reflexe, 54/2018, s. 105–126.
„Ctnost jako bytí v dialogu“, in: Filosofický časopis, mimořádné číslo 2/2018, s. 36–58.
„Pravda, poznání a jednání u Friedricha Nietzscheho“, in: Pravda. Teoretické a praktické kontexty. Bratislava 2018, s. 48–52.
„Teorie, praxe a metafyzika u Kanta“, in: (Meta) Filozofia – prax. Bratislava 2016, s. 115–121.
„Zvrácenost srdce a autonomie“, in: L. Benyovszky - J. Matoušek (vyd.), Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum. Praha 2017, s. 125–141.
„Kantovo chápanie bytnosti slobody a metafyzika“, in: V. Leško – M. Sobotka a kol. (vyd.), Heidegger a novoveká metafyzika. Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, Košice 2017, s. 347–386.
„Sókratova chudoba a zbožnost“, in: Platónova Obrana Sókrata, OIKOYMENH, Praha 2017, s. 69–84.
„Autonomie a druhý“, in: Filosofický časopis, 4/2014, č. 62, s. 523–538.
„Teorie postulátů a rozumová víra“, in: Reflexe, 46/2014, s. 51–75.
„K pozitivnímu významu Kantovy kritiky metafyziky“, in: Studia Neoaristotelica 3/2013, s. 72–90.
„Kant a metafyzika“, in: Studia Neoaristotelica 3/2013, s. 99–108.
„Kantův sokratismus“, in: Aluze.cz, 3/2012, s. 72–79.
„Vznešenost přírody u Kanta“, in: P. Komenda, L. Malinová, R. Změlík (eds.) Místo - prostor – krajina v literatuře a kultuře, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2012, s. 155-161.
„Metafyzika čistého praktického rozumu“, in: M. Šimsa, P. Sousedík, M. Nitsche et al. (eds.), Návrat metafyziky? Diskuse o metafyzice ve filosofii 20. a 21. století, Filosofia, Praha 2010, s. 49–80.
„Praktické sebevědomí“, in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Univerzita Palackého v Olomouci 2006.
„Faktum rozumu a zdůvodnění morálky“, in: B. Horyna (ed.), Kant Redivivus. Průřezy dílem filosofa, Masarykova universita v Brně 2004.

07-02-2021 16:38:07