Jiří Chotaš, Ph.D.

vedouci oddělení

chotas1

Odborné zaměření:

politická filosofie; určité aspekty práva (lidská práva, přirozené právo, mezinárodní právo); teorie poznání a její vztah k metafyzice; teorie vyššího vzdělávání; Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Hegel, W. v. Humboldt, Leo Strauss, Carl Schmitt, John Rawls, Michael Walzer

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vzdělání

PhD. – Filosofie, Univerzita Karlova v Praze, říjen 1998

- téma disertační práce: Kant a reflexivní teorie sebevědomí. Školitelé: prof. Milan Sobotka (Praha), prof. Manfred Baum (Německo)

Mgr. – Filosofie, Univerzita Karlova v Praze, 1994

Ing. – Elektrotechnologie, České vysoké učení technické v Praze, 1987

Granty a stipendia

2009-2011 řešitel projektu Grantové agentury ČR (projekt: studie o pojmu státu u Kanta a Hegela)

2003-2005 odborný spolupracovník na projektu Grantové agentury ČR (projekt: třísvazkové Dějiny politického myšlení)

2000-2002 řešitel projektu Grantové agentury ČR (projekt: edice studií a překladů z německé klasické filosofie)

2001 Earhart Graduate Fellowship v sociálním myšlení; Chicagská univerzita

1995-1997 stipendium Deutscher Akademischer Austauschdienst

1994-1995 stipendium Katholischer Akademischer Ausländerdienst

1993 stipendium na Freie Universität Berlin

Výuka

2010-dosud: odborný asistent na Katedře politologie a filozofie, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. Labem. Kurzy: Dějiny moderního politického myšlení (od Machiavelliho po Tocquevilla); Dějiny politického myšlení (od Burkeho po totalitarismus); Současná politická filosofie.

mezi 1998-2009: externí vyučující v Ústavu filosofie a religionistiky: Univerzita Karlova v Praze. Kurzy: Kantova kosmologie; Kantova teorie etiky, Krásno a vznešeno u Kanta; Sociální a politické myšlení v novověku; Osvícenství, revoluce a romantismus; Úvod do politické filosofie.

1998-2003: externí vyučující na Institutu politologických studií, Univerzita Karlova v Praze. Kurzy: T. Hobbes: O občanu; I. Kant: K věčnému míru; J. J. Rousseau: O společenské smlouvě; Hegelova teorie státu; Práce a vlastnictví v novověké filosofii.

Činnosti ve vědecké obci

2010-dosud: člen European Society for Early Modern Philosophy

1997-dosud: člen České platónské společnosti

2007-dosud: člen oborové rady doktorského studia filosofie v Ústavu filosofie a religionistiky na Univerzitě Karlově v Praze

2014-dosud: člen oborové rady doktorského studia filosofie na Katedře filosofie na Univerzitě Pardubice

2006-dosud: člen Rady instituce ve Filosofickém ústavu AV ČR (od roku 2011 její předseda)

Publikace

20-12-2018 21:53:22